•   Bra ljud till rätt pris
  •   Kunnig och snabb support
  •   90 dagars öppet köp
Moms visas:

Köpvillkor enligt konsumentköpslagen och Distansavtalslagen.

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 

Beställning & Betalning 

Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Om du väljer att betala med direkt betalning så betalar du in hela summan, inklusive frakt och moms till bankgironummer eller postgiro hos klarna. Vi behandlar ordern när vi får en betalningsbekräftelse från Klarna. Minsta ordervärde 50kr inkl. moms. 

Våra priser 

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. Produkter utan pris avser "Pris på förfrågan". Det vill säga att produkten är under utveckling och ej finns i butiken, eller att priset varierar beroende på vissa parametrar. 

Vår leveranstid 

Leveranstiden från vårt webblager innan vi kan leverera ut din vara är normalt 2-4 arbetsdagar. Om en vara ligger i vårat centallager kan det ta lite längre tid, om du är osäker så kan du alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär för mera exakt leveranstid. Varor skickade från vårt centrallager skickas separat utan någon extra fraktkostnad för dig som kund. Vid längre leveranstid meddelas kund om detta efter beställning. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

Våra leveranser 

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis DHL, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller oss enligt vårt avtal med dem. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (14) dagar från avsändandet. Vi kan leverera över hela världen men kontakta oss först om det är utanför Sverige. 

Fri frakt över 3.000kr (undantag gäller för skrymmande varor så som batterier, baslådor och större baspaket. även vid speciella kampanjer.

Om du ej utlöst en försändelse 

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, samt montering och demontering av system i förekommande fall. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 5% av varuvärdet, dock lägst 200:- exkl moms (250:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader.

Förändring av order 

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

Vill du avbeställa 

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller tillverkat denna vara själva. kunden meddelas i andra fall än ovan nämnda om varan skall betraktas som en specialbeställning, och får då möjlighet att ångra köpet. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 

Ångrar du dig/ångerrätt 

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet av din försändelse. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Ångerrätt gäller ej vid specialbeställningar. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. 

Reklamationer 

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Varan skall vara i oskadat skick, samt i original embalage. Kontakta oss alltid innan en reklamerad vara sänds i retur. Endast godkända reklamationer får sändas i retur. 

Vid returer 

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 

Support 

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand INTE till respektive tillverkare eller serviceställe utan ni som kund vänder er till oss för support och hjälp med din produkt. 

Information 

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Vid en tvist 

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol. 

Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garanti

1 års garanti mot fabrikationsfel lämnas på alla våra produkter oberoende på vilket märke det gäller. 

- Kvittot gäller som garantibevis. 

- Garantin gäller ej högtalare där talspolen bränts (överbelastad). 

- Garantin gäller ej mot fel installation av produkter.

i de fall rsaudio har utfört installationen och den är godkänd utav kund ( när bilen lämnas åter till kund ), åligger det yttersta ansvaret kunden att hantera och vårda produkterna så att överbelastning eller annat som är utanför rsaudios kontroll ej sker!

- Garantin gäller ej transport- eller resekostnader. 

Kontrollera vara innan ni skickar in den för garanti ärende, om varan ej har ett garanti fel utgår en undersökningskostnad på 495kr samt tur & retur frakt kostnad.

Kontakta alltid oss innan ni skickar ett garanti ärende för bästa och snabbaste support. 

APX Automotive AB (RS Audio.se) är inte skyldig att till kunden utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på egendom eller annan förlust eller skada. 

Tvist rörande reklamation hänskjuts till Allmänna Reklamationsnämnden. 

Är du osäker på din installation, kontakta fackman eller maila oss på info@rsaudio.se för mail support.

 

Om Ecster

Vi samarbetar med Ecster som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Ecster Pay

I samarbete med Ecster erbjuder vi faktura, delbetalning och kortbetalning genom e-handelskassan Ecster Pay.

Genom att använda kassan godkänner du Ecster Pays användarvillkor. Genom att klicka på "Genomför köp" accepterar du betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.

Hantering av all information i Ecster Pay sker krypterad med SSL.

Delbetalning

Ibland kan det kännas bra att inte ta hela kostnaden på en gång. Med delbetalning från Ecster betalar du alltid i en takt som passar dig.

Villkor för delbetalning

Faktura

I vår butik har du möjlighet att välja faktura och betala hemma i lugn och ro.

Fakturavillkor 

OBS: I länken är fakturaavgiften satt till 0 kr. Önskar du ta ut fakturaavgift byt ut '0' sist i länken mot den avgift du vill ta ut.

Kortbetalning

Vi erbjuder kortbetalning med Visa, Mastercard och Maestro. Ingen avgift tillkommer för betalning med kort.

Villkor för kortbetalning

Produkter

Handla

Information


Moms visas: